Isopropyl alkohol čistý min 99,9% 1000ml

 
 
 
 
 
 
 
Isopropyl alkohol čistý min 99,9% 1000ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce

OEM 

KódISOPR
EAN
Dostupnost
skladem
 
Dostupnost na pobočkách
skladem 

SK1

není skladem 

SK2

není skladem 

EXT (dostupnost 2-4 pracovní dny)

 
Vaše cena bez DPH 180.00   
DPH 21%
Vaše cena s DPH 217.80   
Garance cenyNalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás!
Záruka12 Měsíce
Objednat
Hodnocení produktu
 
Hodnoceno 0x        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isopropylalkohol 1L slouží k číštění optických konektorů nebo vláken před svařováním.
 
 
 
 
 
  •  
 

Podrobnosti o produktu

 
 
 

Popis produktu:

Isopropyl alkohol čistý 99,9%   1000ml

slouží k číštění optických konektorů nebo vláken před svařováním.

Číslo CAS  67-63-0
Číslo EINEC 200-661-7
Registrační číslo: 01-2119457558-25-XXXX
Koncentrace  > 99%

Doba skladování: max. 5 let

Ekvivalent:  1L =0,785kg

UN 1219                             Nebezpečí  

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
POZOR!  Může vytvářet výbušné peroxidy
P501.9 Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.
Obsahuje: Propan-2-ol


 

Obchodníci

 
 
 

Produkt manažer:

Aleš Mikulášek, ales@telexion.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zařazení produktu

 
 
 
 
 
 
 
 

Diskuse (0)

 
 
 
 
 
 
 
 

Diskuse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslat info

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
Zobrazit mobilní verzi

Provozuje Telexion s.r.o.

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.lexi-ledzarovky.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.